HISTORIA

Dokładna data powstania obecnego kościoła pw. św. Mikołaja nie jest znana. Pierwsze wzmianki o parafii w Czulicach znaleziono w dokumentach z 1325 r. W XIV wieku wieś była własnością Czulickich herbu Czewoja. W 1410 r. senior rodu, Imram Czulicki zginął w bitwie pod Grunwaldem. Czuliccy byli prawdopodobnie fundatorem znajdującego się tutaj kościoła, gdyż pod datą 1440 Jan Długosz w „Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis” pisze o Czulicach i ówczesnym dziedzicu Janie Czulickim, którego kamienna płyta nagrobkowa znajduje się w posadzce prezbiterium obecnego kościoła. Najstarszy zachowany detal architektoniczny, drewniany, gotycyzujący portal w południowej ścianie, ma wyrytą datę 1547.

Świątynia została zbudowana w konstrukcji zrębowej. Ściany oszalowano pionowo z listowaniem oraz wizualnie podzielono pilastrami. Nawa i prezbiterium zostały nakryte oddzielnymi dachami – nawa dwuspadowym, prezbiterium wielopołaciowym. Wnętrze świątyni nakrywają płaskie stropy. W środku jej wyposażenie stanowią późnobarokowy ołtarz główny z poł. XVIII w. z obrazem Matki Boskiej Pocieszenia oraz dwa rokokowe ołtarze boczne sprzed 1827 r. Warto zwrócić uwagę na portal wejścia do zakrystii, o nadprożu w formie ściętego trójliścia oraz płytę nagrobną z XV w.