SAKRAMENTY ŚW.

Chrzest Święty:

Kościół zachęca rodziców, aby chrzcili swoje dziecko rychło po urodzeniu. Jakie formalności należy dopełnić?

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka w kancelarii parafialnej:

 • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Akt zawarcia małżeństwa rodziców z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Zaświadczenie rodziców chrzestnych ze swojej parafii
 • Jeśli rodzicie nie są związani sakramentem małżeństwa podpisują wraz z chrzestnymi
  w kancelarii parafialnej oświadczenie w sprawie religijnego wychowania dziecka

 

Sakrament małżeństwa:

„Między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby małżeństwem”  –  KPK 1055 § 2

Jakie formalności należy dopełnić?

 • Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed ślubem
 • Dowód osobisty
 • Metryka chrztu, jeśli chrzest był w innej parafii
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie zawarcia małżeństwa
  (ważne 6 miesięcy)
 • Świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 • Świadectwo z ostatniej klasy szkoły średniej (uczestnictwo w lekcjach religii)